چاپ کردن این صفحه

افزایش دوبرابری کشت کوکنار درولایت سرپل! مطلب ویژه

افزایش دوبرابری کشت کوکنار درولایت سرپل! افزایش دوبرابری کشت کوکنار درولایت سرپل! افزایش دوبرابری کشت کوکنار درولایت سرپل!


سرپل (1 ثور 95)
مسولان ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت سرپل با ابراز نگرانی میگویند طی سال جاری حدود دوهزار هکتار زمین کوکنار کشت شده است که این ارقام نسبت به سال گذشته دوبرار برافزایش را نشان می دهد آنان می افزایند با هماهنگی نیروهای امنیتی آماده گی دارند درساحه حاکمیت دولت کمپاین تخریب مزارعه کوکنار راآغاز نمایند

نوری

آخرین ویرایش در یکشنبه, 29 اسفند 1395 18:26