تماس: 194 510 007 93+ | 71 80 18 799 93+ | info@nlo.org.af | رادیو آنلاین صدا نو |

مجازات ده تن در پیوند به قاچاق مواد مخدر در سال روان ! مطلب ویژه

مجازات ده تن در پیوند به قاچاق مواد مخدر در سال روان ! مجازات ده تن در پیوند به قاچاق مواد مخدر در سال روان !

۱۰ تن در پیوند به قاچاق مسکرات ومواد مخدر محکوم به مجازات گردید
درجریان هفت روزگذشته پولیس مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر و ارگان های امنیتی و کشفی کشوردر پیوند به ۱۱ قضیه ۱۶ تن را بشمول ۲ تن خانم به ظن حمل مسکرات ومواد مخدر از ولایات مختلف بازداشت و غرض تعقیب عدلی و قضائی به مرکزعدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر فرستاده شده اند. درمیان بازداشت شده گان۹تن که قصد انتقال مجموعاً۷،۴۳۹ کیلوگرام هیرویین را بطور جداگانه ازمیدان هوایی بین المللی حامد کرزی به کشور هندوستان داشتند نیزوجود دارند. درپیوند به ۱۱قضیه فوق۱۶تن به شمول۲تن خانم از ولایات:کابل،هرات،بغلان و کندهار توسط پولیس حین قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکولی بازداشت شده اند.
پولیس از نزد این افراد بطور مجموعی بیش از۹کیلوگرام هیرویین، بیش از ۱۸کیلوگرام مورفین،بیش از ۲۵ کیلوگرام تریاک،۶۹کیلوگرام چرس،۳۱۰۵دالرامریکایی،۲۸۱۵۰افغانی،۵۹۸۰۰کلدارهندی،۹۵۰۰کلدار پاکستانی ،۱۷سیت تیلفون همراه و۳عراده وسایط مختلف را کشف و ضبط نموده است.
در همین حال طی معیاد یاد شده توسط محکمه ابتداییه مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر۳ تن از۲سال و شش ماه الی بیست سال حبس وهمچنان توسط محکمه استیناف مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر۱۰تن به حبس تنفیذی مختلف محکوم به مجازات شده اند.
قابل تذکراست که مرکزعدلی و قضائی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر در سال ۱۳۸۴خورشیدی تاسیس و به اساس ماده های ۱۷ و ۱۸ قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر صلاحیت رسیدگی عدلی وقضائی قضایای که مقدار آن حد اقل ۲ کیلوگرام هیروئین، ۱۰ کیلوگرام تریاک،۵۰ کیلوگرام چرس،۵۰ کیلوگرام مواد کیمیاوی و۵۰ لیتر مشروبات الکولی یا مسکرات باشند از سراسر کشور دارا است.

آخرین ویرایش در سه شنبه, 03 بهمن 1396 13:45

پیام رئیس نهاد اجتماعی خط نو

"mesba ceo khatenowنهاد اجتماعی خط نو " یکی از نهاد های اجتماعی است که در سطح کشوربرای رفاه و آسایش اجتماعی کار مینماید که با تدویر کارگاه های آموزشی بیشتر...

ما را در تویتر دنبال کنید

Go to top