تماس: 194 510 007 93+ | 71 80 18 799 93+ | [email protected] | رادیو آنلاین صدا نو |

ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت جوزجان : کشت مواد مخدر در این ولایت بگونه بی سابقه افزایش یافته است! مطلب ویژه

ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت جوزجان : کشت مواد مخدر در این ولایت بگونه بی سابقه افزایش یافته است! ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت جوزجان : کشت مواد مخدر در این ولایت بگونه بی سابقه افزایش یافته است!

رياست مبارزه عليه مواد مخدر ولايت جوزجان میگوید که کشت کوکنار در اين ولايت، نسبت به سال گذشته بيش از شش برابرافزايش يافته است.
به گفته زرغونه هاشمی، رييس مبارزه عليه مواد مخدر ولايت جوزجان سال گذشته در۴۱۰ هکتار زمين ترياک کشت شده بود؛ اما در سال روان زارعين در نُه ولسوالی و قرای اطراف شهر شبرغان ۳۲۳۸ هکتار زمين را کوکنارکشت کرده اند.

پیام رئیس نهاد اجتماعی خط نو

"mesba ceo khatenowنهاد اجتماعی خط نو " یکی از نهاد های اجتماعی است که در سطح کشوربرای رفاه و آسایش اجتماعی کار مینماید که با تدویر کارگاه های آموزشی بیشتر...

ما را در تویتر دنبال کنید

Go to top