چاپ کردن این صفحه

هشت قاچاقبر به اتهام حمل هشت کیلو هروئین در کابل بازداشت گردید!

هشت قاچاقبر به اتهام حمل هشت کیلو هروئین در کابل بازداشت گردید! هشت قاچاقبر به اتهام حمل هشت کیلو هروئین در کابل بازداشت گردید!

نیروهای سرحدی ۸ تن را در میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی هنگام قاچاق مواد مخدر به بیرون از کشور بازداشت کردند. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت، این هشت تن ۸ کیلو و ۷۷۲ گرام هیروئین را در بکس‎ها جاسازی کرده بودند و می‎خواستند آن را به هند قاچاق کنند. در میان افراد بازداشت شده یک زن نیز شامل است.

آخرین ویرایش در سه شنبه, 03 بهمن 1396 15:15