تماس: 194 510 007 93+ | 71 80 18 799 93+ | info@nlo.org.af | رادیو آنلاین صدا نو |

وزیر مبارزه با مواد مخدر :کشت مواد مخدر گسترش خواهد یافت !

وزیر مبارزه با مواد مخدر :کشت مواد مخدر گسترش خواهد یافت ! وزیر مبارزه با مواد مخدر :کشت مواد مخدر گسترش خواهد یافت !

پس از افزایش شکایت‌ها به خاطر بیشتر شدن شمار معتادان در کابل، اعضای مجلس سنا، روز سه شنبه سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر، احمدجان نعیم معین پالیسی وزارت صحت عامه و داوود امین سرپرست فرماندهی پولیس کابل را برای پاسخ‌گویی به این مجلس فراخواند.

اعضای مجلس این مقام‌ها را به کم‌کاره‌گی متهم کردند و تأکید کردند که مبارزه با مواد مخدر بی‌نتیجه بوده و به گفته‌ی آن‌ها پولیس نیز در بسیاری موارد به ویژه در شهر کابل در قاچاق و فروش مواد مخدر دست دارند.

با این حال وزیر مبارزه با مواد مخدر در این نشست پذیرفت که تلاش‌های آن‌ها در این زمینه چندان موثر نبوده است. او بار دیگر از گسترش ساحات تحت کشت تریاک خبر داد. سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر گفت که در سال جاری نیز تریاک در ۳۲۸ هکتار زمین در بیشتر از ۱۷۰ ولسوالی و در ۲۴ ولایت کشت شده است.

وزیر مبارزه با مواد مخدر، موجودیت ناامنی و افزایش تقاضای جهانی برای مواد مخدر را از دلایل عمده‌ی افزایش کشت تریاک در کشور خواند. او پذیرفت که کارهای صورت‌گرفته کافی نبوده است، به همین خاطر وی گفت که در هماهنگی با ادارات همکار در حال تطبیق پلان عمل مبارزه با مواد مخدر در کشور است.

احمدجان نعیم، معین پالیسی وزارت صحت عامه نیز گفت تا زمانی که کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر کنترول نشود و نیز مسئله‌ی اشتغال حل نشود، به گفته‌ی وی، ایجاد مراکز صحی برای تداوی معتادان نتیجه نمی‌دهد. به گفته‌ی وی همین اکنون  ۱۰۷ مرکز ترک اعتیاد در سراسر کشور فعال است و این مراکز ظرفیت تداوی حدود ۴۰ هزار معتاد را در سال دارد. این مقام وزارت صحت عامه مراکز مذکور را با توجه به افزایش روزافزون شمار معتادان ناکافی خواند. بر اساس آمارها، ‌اکنون حدود ۳.۵ میلیون نفر در کشور به ‌نوعی از مواد مخدر استفاده می‌کنند.

همین اکنون تنها در کابل ۳۰۰ هزار معتاد زنده‌گی می‌کنند و وزارت صحت فقط از هر صد نفر معتاد، ظرفیت تداوی ۱۰ نفر را دارد. از سویی هم داوود امین، سرپرست فرماندهی پولیس کابل نیز گفت که پولیس در یک ماه گذشته حدود ۱۳۵۵ معتاد را برای درمان از سطح شهر کابل جمع‌آوری کرده است.

پیام رئیس نهاد اجتماعی خط نو

"mesba ceo khatenowنهاد اجتماعی خط نو " یکی از نهاد های اجتماعی است که در سطح کشوربرای رفاه و آسایش اجتماعی کار مینماید که با تدویر کارگاه های آموزشی بیشتر...

ما را در تویتر دنبال کنید

Go to top