تماس: 194 510 007 93+ | 71 80 18 799 93+ | [email protected] | رادیو آنلاین صدا نو |

افزایش استفاده از مواد مخدر سبب مرگ و میر بیشتر در جهان شده است

افزایش استفاده از مواد مخدر سبب مرگ و میر بیشتر در جهان شده است افزایش استفاده از مواد مخدر سبب مرگ و میر بیشتر در جهان شده است افزایش استفاده از مواد مخدر سبب مرگ و میر بیشتر در جهان شده است

یک گزارش که بر بنیاد معاینات سرتاسری در میان معتادان در چندین کشور اروپایی تهیه شده، نشان می‌دهد که در یک سال به تعداد ۵۷۰۰ معتاد به دلیل استفاده بیش از حد مواد مخدر يا (overdose) جان داده اند.

این بررسی نشان می‌دهد، معتادانی که مقدار استفاده شان از مواد مخدر را با گذشت زمان افزایش می‌دهند، اکثریت آنان معتادان مواد مخدر از خاندان تریاک، به ویژه هیرویین استند.

داکتر بریالی میوندوال متخصص تداوی معتادان می‌گوید، چشم دید آنان از جریان تداوی معتادان نشان می‌دهد که مصرف بیش از حد مواد مخدر در افغانستان نیز سبب افزایش آمار مرگ و میر آنها شده است.

او گفت: "اوردوز یا استفاده زیاد مواد مخدر نزد معتادان در افغانستان موجود است و میزان آن هم زیاد است، اما سطح دقیق آن به کسی معلوم نیست، زیرا معتادان سکریننگ یا معاینه نشده و مورد ارزیابی قرار نگرفته اند، تا معلوم شود که فیصدی اوردوز در افغانستان به چه میزان است. به‌طور عموم در افغانستان اوردوز هیرویین زیاد است، به این معنی که ما بیشتر با اوردوز هیرویین روبرو استیم که سبب مرگ انسان می‌شود."

در گزارش مشترک اداره مبارزه با مواد مخدر اروپا و "یو ان او دی سی" آمده که اکثریت معتادان مواد مخدر در اروپا که به دلیل افزایش مقدار استفاده از مواد مخدر می‌میرند، سنین آنان بالا تر از ۴۰ سال است.
هرچند سروی پنج سال قبل نشان می‌دهد که افغانستان بیش از سه میلیون استفاده کننده و معتاد دایمی مواد مخدر دارد، اما تا حال هیچ سروی رسمی انجام نشده که نشان دهد سالانه به چه تعداد معتاد در افغانستان می‌میرند.

یافته های طبی نشان می‌دهد که اوردوز سبب مختل ساختن سیستم تنفسی انسان و کاهش اکسیجن در خون می‌گردد، از همین‌رو فرد معتاد را زودتر به کام مرگ می‌برد.

داکتر واحدالله کوشان متخصص تداوی اعتیاد در رابطه به عوامل و عواقب اوردوز یا استفاده از مقدار زیاد مواد مخدر می‌گوید: "هنگامی که کیفیت مواد مخدر پایین باشد، بگونه مثال، هرگاه مواد مخدر یک گرام باشد و مواد موثر آن نیم‌گرام باشد و وقتی معتاد از آن استفاده کند، توقع وی را بر آورده نمی‌سازد و معتاد اندازه مواد را بیشتر می‌سازد. وقتی معتاد نوع مواد مخدر را تغییر می‌دهد و یا تازه به مواد مخدر رو می‌آورد، چون مقدار مواد مخدر برایش معلوم نیست، بناءً به‌سوی اوردوز می‌رود. یا معتاد پس از ترک اعتیاد دوباره به مواد مخدر رو می آورد. اول بهتر است که یک فرد از مواد مخدر استفاده نکند، اگر استفاده می‌کند هم از دوز یا مقدار کم استفاده کند، ورنه به‌سوی اوردوز و حالت کما ‌می‌رود و زند‌گی وی با خطر روبرو می‌شود."

داکتران به این باور اند که امکان مرگ ومير معتادان به سبب اوردوز در افغانستان به این دلیل بیشتر است که کیفیت مواد مخدر در این کشور خیلی پایین است و از سوی دیگر معتادان به مواد غذایی کافی و پر انرژی دسترسی ندارند.

مصباح

پیام رئیس نهاد اجتماعی خط نو

"mesba ceo khatenowنهاد اجتماعی خط نو " یکی از نهاد های اجتماعی است که در سطح کشوربرای رفاه و آسایش اجتماعی کار مینماید که با تدویر کارگاه های آموزشی بیشتر...

ما را در تویتر دنبال کنید

Go to top