تماس: 194 510 007 93+ | 71 80 18 799 93+ | [email protected] | رادیو آنلاین صدا نو |

بیش از سه میلیون معتاد در افغانستان راهکارهای جدید ضرورت دارد!

بیش از سه میلیون معتاد در افغانستان راهکارهای جدید ضرورت دارد! بیش از سه میلیون معتاد در افغانستان راهکارهای جدید ضرورت دارد! بیش از سه میلیون معتاد در افغانستان راهکارهای جدید ضرورت دارد!

ارائه راهکار ها جهت محو کشت و قاچاق مواد مخدر/ مصباح: بیشتر از ۳ میلیون معتاد در کشور وجود دارد

شماری از نهاد های جامعه مدنی در ولایت بلخ در شمال افغانستان جهت محو کشت و قاچاق مواد مخدر شانزده راهکاری را برای دولت ارایه نموده تاکید کردند، که حکومت افغانستان باید در راستای محو کشت این پدیده از این راهکار ها استفاده نمایند.

راهکار های جدید مبارزه علیه کشت، قاچاق و ترافیک مواد مخدر عنوان نشست است که امروز در مرکز ولایت بلخ شهر مزارشریف با حضور شماری از مسولان ادارات محلی، نماینده های پوهنتون های خصوصی و دولتی و نهاد های جامعه مدنی برگذار گردیده است.

عبدالقادر مصباح رییس نهاد اجتماعی خط نو که این همایش را به راه انداخته است میگوید که در ۱۴ سال اخیر تمام تلاش های دولت افغانستان و نهاد های که در امر مبارزه علیه کشت و قاچاق مواد مخدر فعالیت دارند بی نتیجه بوده است. آقای مصباح میگوید: به همان اندازه ای که تلاش ها در امر مبارزه علیه مواد مخدر بیشتر شده است به همان اندازه کشت و قاچاق مواد مخدر نیز گسترش یافته است. وی با بیان اینکه در کشور بیشتر از ۳ میلیون اعتیاد وجود دارد اظهارداشت، که در ولایت های شمالی افغانستان کشت این پدیده با گذشت هر روز وسعت میابد که به گفته وی بدخشان از جمله ولایت های درجه اول و ولایت های بغلان و فاریاب به درجه دوم از لحاظ کشت این پدیده قرار میگیرند.

نامبرده در رابطه به طرح شانزده ماده ای که برای محو کشت و قاچاق مواد مخدر برای دولت ارائه شده است گفت، که این راهکار ها در نتیجه نوشتن مقالات شماری از اساتید پوهنتون ها، نویسنده گان و شماری از تحلیل گران به دست آمده است.

در شماری از ماده های این راهکار ها آمده است.

1     تلاش ها در امر مبارزه علیه مواد مخدر از یک راه میکانیزم خاص

2      باز نگری ستراتیژی که در سال ۲۰۰۲ در امر مبارزه علیه مواد مخدر ساخته شده است

3      ایجاد دیپارتمنت تحت نام مبارزه علیه مواد مخدر در پوهنتون ها

4      تعدیل قانون مبارزه علیه مواد مخدر

5      پروسه بدیل معیشیت تنها باید به زارعین اختصاص داده شود، نه به پل و پلچک سازی و غیره امورات.

حمید صفوت مسول مجمع نهاد های جامعه مدنی در حاشیه این نشست به یادگار افغان گفت که مبارزه علیه مواد مخدر یک مبارزه همگانی را میخواهد و جامعه جهانی باید در این راستا یک تصمیم قاطعانه ای را اتخاذ کنند. وی تصریح نمود: هنوز هم در داخل حکومت افغانستان شماری از زور مندان هستند که به گونه صریح دست به قاچاق مواد مخدر زده و از همین طریق باندهای مافیایی خودرا تمویل میکنند که به گفته وی در صورت که این افراد در کشور وجود داشته باشد و مواخذه نشوند مبارزه در امر مواد مخدر بی نتیجه خواهد بود.

اشتراک کننده گان که در این همایش حضور یافته اند یگانه علل روز افزون اعتیاد را به دست رس بودن مواد مخدر عنوان میکنند. به اساس گفته های اشتراک کننده گان مسولین امنیتی افرادی که دارای ۲ گرام هیرویین هستند و یا دارنده ای ۲۰ گرام چرس است مواخذه نمیکنند که این امر در قانون مبارزه علیه مواد مخدر نگرانی شدید مردم را به بار آورده است و این اشتراک کننده گان خواهان تعدیل این قانون از حکومت هستند.

جعفر فیصل خبرنگار خبرگذاری یاد گار افغان در شمال افغانستان ( مزارشریف)

پیام رئیس نهاد اجتماعی خط نو

"mesba ceo khatenowنهاد اجتماعی خط نو " یکی از نهاد های اجتماعی است که در سطح کشوربرای رفاه و آسایش اجتماعی کار مینماید که با تدویر کارگاه های آموزشی بیشتر...

ما را در تویتر دنبال کنید

Go to top